အိမ္မွာေၾကာင္တစ္ေကာင္ရွိရင္ ဒီ နမိတ္ေတြကို သိထားပါ

၁  အပ်ိဳေတြ ေၾကာင္ၿမီး တက္နင္းမိရင္ က်ိန္ဆဲခံရလို႔ အဲ့ႏွစ္ လင္ မရပါဘူး။ ရွပ္ျပာ ရွပ္ျပာ သြားတတ္သူမ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ခါနင္းရင္း ဟိုင္း သြားတတ္ပါတယ္

၂  အိမ္မွာ ေၾကာင္မဲေမြးရင္ အဲ့အိမ္က အပ်ိဳေတြ ခ်စ္ ကံေခတတ္ပါတယ္

၃  အိမ္ကအထြက္ ေနာက္က ေၾကာင္လိုက္လာရင္ ေငြရွာခိုင္းတာပါ။ အဲ့လူ ေငြရလာတတ္ပါတယ္

၄  ေၾကာင္ေတြ ၿခံေရွ႕ အိမ္ေရွ႕ ငုတ္တုတ္ထြက္ထိုင္‌ေနရင္ ေငြလာေပးမယ့္သူ ေမၽွာ္တာပါ

၅  အိမ္ ေဆာက္ေနကတည္းက ၿခံထဲ ေၾကာင္ထည့္ေမြးပါ။ အဲ့အိမ္ ေတာ္႐ုံ ႂကြက္မလာပါဘူး

၆  အိမ္မွာ ေၾကာင္နက္ရွိရင္ မ်က္ေစ့စြန္တဲ့အခါ သူ႔အၿမီးနဲ႔ ပြတ္ေပးပါ။ ႏုရင္ ျပန္ေပ်ာက္ပါတယ္

၇  ေၾကာင္ခ်ီၿပီး ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္း မကူးရပါဘူး။ ကိုယ္ပါ ေရနစ္တတ္ပါတယ္

၈  ေၾကာင္ေတြ နားရြက္ ခဏခဏကုတ္ရင္ ၊ မ်က္ႏွာပြတ္ရင္ ဧည့္သည္ေမၽွာ္တာပါ။ လာတတ္ပါတယ္

၉  ေၾကာင္ကို ေရခ်ိဳးရင္ သူက ျပန္က်ိန္ဆဲတတ္လို႔ မိုးရြာတတ္ပါတယ္

၁၀  ေၾကာင္ႏွာေခ်ရင္ ေငြဝင္တတ္ပါတယ္။ ခဏခဏ ေခ်ရင္ေတာ့ အိမ္သား တစ္ေယာက္ေယာက္ ဖ်ားတတ္ပါတယ္

၁၁  အိမ္သစ္ေျပာင္းရင္ လူ႔ အရင္ ေၾကာင္ ေပးဝင္လိုက္ပါ။ အဲ့အိမ္ အက်ိဳးေပးပါတယ္

၁၂  ေၾကာင္ေတြ ေျခေလးဖက္လုံးသိမ္းၿပီး က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလး ထိုင္‌ရင္ ရာသီဥတု ေအးပါတယ္။ ပိုးလို႔ပက္လက္ အိပ္ရင္ေတာ့ ရာသီဥတု ပူပါလိမ့္မယ္

၁၃  ေၾကာင္ေတြ နံရံ၊ လိုက္ကာေတြကို ခဏခဏ ကုတ္ရင္ ေလေခၚတာပါ။ ေလတိုက္လာတတ္ပါတယ္

၁၄  ေၾကာင္ေလးေကာင္ေမြးရင္ စီးပြားတတ္ပါတယ္။ ေငြမ်ားမ်ား ရတတ္ပါတယ္။အထီးခ်ည္း ေမြးရင္ ပိုအက်ိဳးေပးပါတယ္

၁၅  ေၾကာင္ကို သရဲပူးလြယ္ပါတယ္။ ညႀကီးမင္းႀကီး လန႔္ၿပီး ကိုယ့္အကပ္ မခံရင္ ကပ္ပါလာတတ္လို႔ သတိထားပါ

၁၆  အိမ္မွာေၾကာင္ရွိရင္ ပညာသည္ေတြ တိုက္ခိုက္တာကို အကာအကြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုညံ့တဲ့ သတၱဝါမို႔ လူအစား သူတို႔ ခံရတတ္ပါတယ္

၁၇  သခင္ နာမက်မ္းျဖစ္ရင္ ေၾကာင္ ထြက္ေျပးတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေျပးခဲပါတယ္။ ကိုယ္စား ေသသြားၾကတာ မ်ားပါတယ္

၁၈  ေၾကာင္ေတြ သစ္ပင္ေတြ ပန္းေတြၾကား ခဏခဏ ေငးေမာ ေနရင္ မျမင္ရတဲ့ နတ္ငယ္‌ေလး‌ေတြ ႂကြလာလို႔ပါ

၁၉  ေၾကာင္ေတြ မ်က္လုံးအျပဴးသား ေငးေနရင္၊ ကြယ္ဝွက္ ပုန္းေနရင္ နာနာဘာဝ ေတြ႕လို႔ပါ

၂၀  ေၾကာင္ကိုသတ္ရင္ သူ႔ သက္တမ္းေစ့လို႔ ေသမယ့္အခ်ိန္ထိ သတ္တဲ့လူ ဒုကၡေရာက္ပါတယ္