အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာအေၾကာင္း ထိုင္း၊ မေလးရွားနဲ႔ စင္ကာပူ ဘာေျပာလဲ

ဧရာဝတီ ၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ၊ ၂၀၂၁ ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္တြင္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ျပဳလုပ္သည့္ အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌ အစည္းအေဝးတက္သည့္ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ၎တို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးၾကသည္

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက သူ႔အေနႏွင့္ အာဆီယံ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္ မၾကာခင္တြင္ ေပၚေပါက္သည္ကို ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္

အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ သက္ဆိုင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈကို အားေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည္ကို ထိုင္းဘက္နိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမင္ေတြ႕လိုၿပီး ျမန္မာသူမ်ားသာမက ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အာဆီယံဘုံသေဘာတူညီခ်က္ ၅ ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရး ထိုင္းဘက္က လိုလားေၾကာင္း ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ခ်န္အိုခ်ာက ေျပာသည္ ဆက္လက္၍ ၎က အာဆီယံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑ သည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကမၻာ့အသိုက္အဝန္းတြင္ အာဆီယံ၏

ယုံၾကည္ကိုးစားမႈအေပၚ သက္ေရာက္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျမန္မာအေနႏွင့္ အာဆီယံကို ယုံၾကည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ ကူညီမည္ဟု သူ႔အေနႏွင့္ ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္းဆိုသည္

မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ismail Sabri ကလည္း အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံ ဥကၠဌ၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မေလးရွားနိုင္ငံက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံသည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ တြစ္တာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသည္

ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရးကတိကဝတ္မ်ား စတင္ရန္အပါအဝင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္နိုင္ေရး ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ျပန္လာသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ismail Sabri က ေျပာသည္

စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းကမူ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေသြးထြက္သံယို အက်ပ္အတည္းမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ျမန္မာစစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ားကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္း အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္ဟု စကၤာပူအေျခစိုက္ The Strait Times သတင္းက ေဖာ္ျပသည္

ထို႔အျပင္ ၎က အာဆီယံအထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားေသာ ဘ႐ူနိုင္း ဒုတိယနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဧရာဝန္ယူဆြဖ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအၾကား ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖခြင့္ရေရး အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေစာပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနသည္ကို မွတ္သားရေၾကာင္း ေဝဖန္သည္ ထိုသို႔ေႏွးေကြးေနျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ည္းကိုအေျခခံေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အာဆီယံအေပၚ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိနိုင္ေၾကာင္း စကၤာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ေျပာသည္

စကၤာပူအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနကို စိုးရိမ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚၿငိမ္းခ်မ္း၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အာဆီယံ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အခိုင္အမာေထာက္ခံေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္ ဆက္လက္၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အာဆီယံ၏ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကို စိန္ေခၚခ်က္မ်ားရွိသည့္ ကာလအတြင္း ခက္ခဲေသာ္လည္း လိုအပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာသည္ လတ္တေလာတြင္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအား ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ပူးေပါင္းကူညီေရးဗဟိုဌာနမွတစ္ဆင့္ ဆက္လက္ေပးအပ္သင့္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္ Ref: ဧရာဝတီ