မွိုႀကိဳက္တတ္ရင္ ဒါေလးေတြ သိထားပါ

စားေကာင္းေသာမွို ဟုတ္မဟုတ္ ခြဲျခားနည္း မွိုႏွင့္တြဲမစားသင့္ေသာအရာမ်ား

ေဈးမ်ားတြင္ မွိုမ်ားလွိုင္လွိုင္ထေနသည္။ မွိုႀကိဳက္တတ္ရင္ ဒါေလးေတာ့ဖတ္လိုက္ပါ။

၁။ မွိုမ်ားရရွိေသာအခါ အရိုးကိုလက္ျဖင့္ ဖ်စ္ၾကည့္လၽွင္ ေၾကမြသားလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမ်ားသည္ ေၾကမြသြားျခင္းမရွိပါ။

၂။ မွိုေပၚသို႔ ဆားအနည္းငယ္ ျဖဴးၾကည့္လိုက္ပါ မည္းသြားလၽွင္ မစားရပါ။စားေကာင္းေသာမွိုသည္ ဆားထိ႐ုံႏွင့္ မည္းသြားေလ့မရွိပါ။

၃။ မွိုကိုလက္ျဖင့္ ဖ်စ္ၾကည့္လို႔ ေသြးေရာင္ေျပာင္းသြားလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။စားေကာင္းေသာမွိုမွာ အေရာင္မေျပာင္းပါ။

၅။ မွိုကိုဓားျဖင့္ျဖတ္ေသာအခါ ျပာႏွမ္းသြားလၽွင္ မစားရပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ မျပာႏွမ္းပါ။

၆။ မွိုကို ဆားရည္တြင္စိမ္ၾကည့္ေသာအခါ နက္လာလၽွင္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ မနက္ပါ။

၇။ အထူးသျဖင့္ ေျချခင္းပါေသာမွိုမ်ားသည္ မစားေကာင္းပါ။ စားေကာင္းေသာမွိုမွာ ေျချခင္းပါေလ့မရွိပါ။

မွိုႏွင့္ေရာစပ္မစားေကာင္းေသာ အစာမ်ား

၁။ ၾကက္ဟင္းခါးသီး

၂။ ၾကက္ဥ

၃။ ခံသီး

၄။ ငွက္ေပ်ာသီး

၅။ နို႔အမ်ိဳးမ်ိဳး

၆။ ေဖာင္စီးကဏန္း

၇။ ယုန္သား စသည္တို႔ကို ေရာစပ္ေရြ႕မစားရပါ။

မီးဖြားၿပီးစ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္

မွိုတစ္ႏွစ္ မၽွစ္သုံးလ မစားသင့္ေၾကာင္း ေရွးလူႀကီးမ်ားက ေျပာေလ့ရွိသည္။

မွိုဟင္းမစားသင့္ေသာ အျခားသူမ်ား

ေျခေအးေရြ႕ အထက္သို႔ အခိုးတက္ၿပီးျဖစ္တတ္ေသာ ႏွာပိတ္၊ ႏွာမႊန္ေရာဂါ၊ နား၊ မ်က္စိ၊ ေခါင္းကိုက္ေရာဂါ၊ ေခါင္းဦးေရက်ိမ္းေသာေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မစားသင့္ပါ။

မွိုဆိပ္ေျဖနည္း

မွိုဆိပ္တက္၍ ေတာက္ခဲ့လၽွင္ ထန္းလၽွက္စားေပးပါ။ သံပုရာရည္ကို လၽွက္ေပးပါ။ မိုနတိုရြက္စိမ္းရည္ကို တိုက္ေပးပါ။ မရိုးေခၚ ျဖဴႀကီးအေခါက္ တစ္မတ္သားခန႔္ ေသြးေရြ႕တိုက္ပါ။

က်ီးအာျမစ္ကို ဆားႏွင့္ေသြး၍ လၽွာကိုပြတ္ေပးပါ။ အစာမ်ား ျပန္အန္ က်လာမည္ျဖစ္သည္။ ထန္းလၽွက္ျပဳတ္ရည္ ပူပူေႏြးေႏြးတိုက္ေပးပါကလည္း မွိုေတာက္ျခင္း အဆိပ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္သည္။

မွိုႏွင့္ေဆးဝါး

ဝါး႐ုံနက္ သို႔မဟုတ္ ၾကခတ္ဝါး႐ုံ၏ ပင္ေျခမွေပါက္ေသာ ပန္းရင့္ေရာင္မွိုမ်ားကို ဖဲ့ယူၿပီး ေရးစင္စြာေဆးေရြ႕ ထန္းလၽွက္သို႔မဟုတ္ ပ်ားရည္ျဖင့္ ေသးငယ္ေသာအလုံးေလးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး

ကေလးငယ္မ်ားကို ေကၽြးပါက ဝမ္းတြင္းရွိ သန္လုံး၊ သန္ျပားႏွင့္ တုတ္ေကာင္မ်ား ေနာက္တစ္ေန႔ဝမ္းသြားေသာအခါ အေထြးလိုက္ က်ဆင္းပါသည္။ ဝါးမွိုဆိုရာတြင္ ၾကခတ္ဝါးမွိုက ပိုေဆးဘက္ဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ မွိုကို သံထည္ပစည္းတို႔ လုံးဝမထိရန္ သတိျပဳရမည္။

စားေကာင္းေသာမွိုမ်ား

ေကာက္ရိုးမွို၊ မွိုၾကက္ေတာင္၊ ငွက္ေပ်ာမွို၊ ေတာင္ပို႔မွို ေျခတို၊ ေျခရွည္ ၊ ဖက္ဆြတ္မွို မွိုျဖဴေလး ၾကက္တူေရြးမွို၊ မွိုသားပိုက္၊ မွိုဆန္ကြဲ၊ မွိုေက်ာက္ခဲ၊ မွိုေျခတံရွည္၊မွိုနီ၊ မွိုျပင္းတြဲ၊ မွိုျဖဴ၊ မွိုအုန္းနက္၊

မွို၏ထိပ္တြင္ နက္ေသာအကြက္ေလးရွိသည္၊ ျမက္ၾကားမွို၊သေျပမွို၊ ေျမပဲမွို၊ ဝါးမွို၊ ကိုင္းမွို၊ အင္မွို၊ ဆင္ေျခသည္းမွိုႏွင့္ သရက္မွို(မွိုေျခာက္မ်ားျပဳလုပ္သည္၊စေသာမွိုမ်ားသည္ စားေကာင္းေသာမွိုမ်ားျဖစ္သည္။

မစားေကာင္းေသာမွိုမ်ား

ၾကက္ခူမွို၊ မွိုကြန္ျခာ၊ ေခြးေလးမွို၊ ႏွင့္ ႏြားေျခးမွိုတို႔သည္ မစားေကာင္းေသာမွိုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ိဳ႕မွိုမ်ားမွာ စားေကာင္းေသာမွိုျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိပ္သင့္ေစသျဖင့္ စမ္းသပ္ၿပီးမွ ခ်က္စားသင့္သည္။

အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မွို

အဆိပ္အေတာက္ ရွိေသာ မစားေကာင္းသည့္ မွို မ်ား တြင္ ေအာက္ပါအမွတ္ လကၡဏာမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

၁။ မွိုကိုခ်ိဳး၍ လၽွာ ျဖင့္ တို႔ၾကည့္ ပါက အလြန္ပူၿပီးငရဲမီး အနံ့ ထြက္ ေနလၽွင္ မစားသင့္ ပါ။

၂။ မွိုကို ခ်ိဳးလိုက္ပါက အလြန္ျဖဴ ၍ ပ်စ္ေသာ ႏြားနို႔ ႏွင့္ တူေသာ အေစးမ်ား ထြက္လာလၽွင္ မစားသင့္ ပါ။

၃။ မွိုေပၚတြင္ ဆားအနည္းငယ္ျဖဴး ၾကည့္ ျခင္း၊ဆားရည္ တြင္ စိမ္ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ ညိဳ ၊ ျပာ၊ နက္ အေရာင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ ထို မွို ကို မစားသင့္ ပါ။

၄။မွို၏ အရိုးတံကို ေၿခ ၾကည့္ ျခင္း ျဖင့္ ေႂကြမြ သြား ေသာ္ ထိုမွိုကို မစားသင့္ပါ။

၅။ မွိုတစ္ပြင့္လုံး ကို လက္ႏွင့္ေျခၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အနီေရာင္ အရည္မ်ား ထြက္လာေသာ္ မစားသင့္ပါ။

၆။မွို၏ အရိုးကို ဓါးႏွင့္ျဖတ္ ၾကည့္ၿပီး ျဖတ္စသည္ ညိဳ၊ ျပာ၊ သြားေသာ္ မစားသင့္ပါ။

၇။ အဝါေရာင္ ၊ အနီေရာင္ ၊ အျပာေရာင္ စသည့္ ေတာက္ေျပာင္ ထင္ရွားေသာအေရာင္မ်ား ရွိသည့္ မွိုကို မစားသင့္ပါ။

၈။ မွို မ်ိဳး မႈန္ အစိမ္းေရာင္သန္းေနလၽွင္ ထိုမွို ကို မစားသင့္ပါ။

၉။ ပန္းေရာင္ရွိေသာ စပိုး ပါရွိသည့္ မွိုကို မစားသင့္ပါ။

၁၀။ မွို ေၿခ က်င္း ႏွင့္ မွို ခြက္ ႏွစ္ခုစလုံး ပါၿပီး အျဖဴေရာင္ ပါးဟက္မ်ိဳး ပါတတ္သည့္ မွို မ်ိဳး ကို မစားသင့္ပါ။

၁၁။ ပိုးမႊား က်ေရာက္၍ သြန္ေနေသာ မွိုမ်ိဳး ကိုလည္း မစားသင့္ပါ။

၁၂။ သဲေၿမ တြင္ သိပ္မဝင္ေသာ သို႔ ေၿမ မ်က္ႏွာျပင္ ေပၚတြင္ရွိေသာ အပြင့္ ေသးသည့္ မွို မ်ားကိုမစားသင့္ပါ။

၁၃။ လြန္စြာ ေလာင္းရိပ္က်ၿပီး မည္းေမွာင္ေသာ ေနရာ တြင္ ေပါက္သည့္ မွို မ်ားကို မစားသင့္ပါ။

၁၄။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မွိုလုံး ကေလး မ်ား သည္ မွိုအဂၤါ ရပ္မ်ားကို အျပည့္အစုံ မေဖာ္ျပေသးသျဖင့္ စားသင့္၊ မစားသင့္ ကို ခြဲ ျခား ရန္ ခက္သျဖင့္ ဤ မွို ကို မစားသင့္ပါ။

၁၅။ အခ်ိဳ႕ ေသာ မွို မ်ားသည္ တစ္ဦးကို အဆိပ္မျဖစ္ေစ တတ္ေသာ္လည္း အျခား တစ္ဦးကိုမႈ အဆိပ္ျဖစ္ေစ တတ္သျဖင့္ စားေနက် မွိုမ်ိဳး မဟုတ္လၽွင္လုံးဝမစားျခင္း သည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။ crd