နယ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ ေအာင္စည္သူမွ တစ္ဦးလၽွင္ ေငြ ၅၀၀၀၀ စီေပးကာ

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း နယ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ ေအာင္စည္သူမွ

တစ္ဦးလၽွင္ ေငြ ၅၀၀၀၀ စီေပးကာ ခြန္သာရပ္ကြက္သို႔ ဝင္ခိုင္းခဲ့သည့္ဟုဆိုသည့္

ဒလန္ ၃ဦးအနက္ တစ္ဦးကို ျပည္သူမ်ားမွဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ည ၁၁နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။Video-crd

 

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း နယ္ထိန္းတပ္ၾကပ္ ေအာင္စည္သူမွ

တစ္ဦးလၽွင္ ေငြ ၅၀၀၀၀ စီေပးကာ ခြန္သာရပ္ကြက္သို႔ ဝင္ခိုင္းခဲ့သည့္ဟုဆိုသည့္

ဒလန္ ၃ဦးအနက္ တစ္ဦးကို ျပည္သူမ်ားမွဧၿပီလ ၁ရက္ေန႔ည ၁၁နာရီခန္႔အခ်ိန္တြင္ ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။Video-crd