တကယ္ကံေကာင္းေစေသာ လကၡဏာဆိုသည္မွာ

လူတေယာက္အဖို႔ တကယ္ကံေကာင္းေစသည့္အခ်က္မ်ားကိုလကၡဏာပညာ ရႈေထာင့္မွေန တင္ျပေပးပါမယ္။

အၾကမ္းအားျဖင့္ေျပာရလၽွင္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားရဲ့ေအာက္/ၿဂိဳလ္ခုံမ်ားေပၚတြင္ေဒါင္လိုက္မတ္တတ္စင္းေလးမ်ားရွိေနပါကလူတဦးတေယာက္အဖို႔ ထိုအသက္ပိုင္းျခားတြင္းမွာသိသာစြာကံေကာင္းျခင္းေတြရရွိေစမွာ အမွန္ပါ။(ညာဘက္လက္တြင္ဆိုပါက ယခုအသက္ပိုင္းဟုမွတ္ပါ)

လက္ညိဳးေအာက္ၾကာသာပေတးၿဂိဳလ္ခုံ

တေၾကာင္းထဲျဖစ္ေစ၂/၃ေၾကာင္းၿပိဳင္၍ျဖစေစရွိေနလၽွင္ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ့သေကၤတျဖစ္ပါသည္။ရွိရင္းေနရာ/ဘဝ/အဆင့္တန္းမွေနၿပီးႀကီးျမင့္ထင္ေပါျခင္း-ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါမည္။

လကၡလယ္ေအာက္စေနၿဂိဳလ္ခုံ

တေၾကာင္းထဲျဖစ္ေစ၂/၃ေၾကာင္းၿပိဳင္၍ျဖစေစရွိေနလၽွင္ထူးကဲစြာကံေကာင္းျခင္းရဲ့သေကၤတျဖစ္ပါသည္။ဆုံးရႈံးၿပီထင္ရေသာေငြမ်ား ျပန္ရျခင္း။အေမြအႏွစ္မ်ားရရွိျခင္း။အံ့မခမ္းအလုပ္အဆင္ေျပျခင္း ဆုမဲမ်ား-ထီမ်ားေပါက္ေစတတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစပါမည္။

လက္သူႂကြယ္ေအာက္တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ခုံ

တေၾကာင္းထဲျဖစ္ေစ၂/၃ေၾကာင္းၿပိဳင္၍ျဖစ္ေစရွိေနလၽွင္ထြန္းေပါက္ႂကြယ္ဝျခင္းရဲ့သေကၤတျဖစ္ပါသည္။စာေရးဆရာဆိုလၽွင္ စာေရးဆရာအျဖစ္နဲ႔ကုန္သည္ဆိုလၽွင္ ကုန္သယ္အျဖစ္နဲ႔ မိမိလုပ္ကိုငိေသာ အလုပ္ေပၚမူတည္ၿပီးထြန္းေပါက္ေအာင္ျမင္ကာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစပါမည္။

လက္သန္းေအာက္ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္ခုံ

တေၾကာင္းထဲျဖစ္ေစ၂/၃ေၾကာင္းၿပိဳင္၍ျဖစ္ေစရွိေနလၽွင္ေငြဝင္ျခင္းအတြက္ သီးသန္႔သေကၤတျဖစ္ပါသည္။ဒီလိုအမွတ္သားမ်ိဳးရွိေနၿပီဆိုလၽွင္စီးပြားေရးသမားမ်ားအဖို႔အားရစရာျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္းေတြအဆင္ေၿပ ေငြေတြရၿပီးေပ်ာ္ရႊင္မႈ႔မ်ားစြာ ရေစနိုင္ပါမည္။

လက္ဝါးတျပင္လုံးမွမတ္တတ္စင္းမ်ား

မတ္တတ္စင္းအမွတ္သားမ်ားသည္ လက္ဝါးျပင္မည္သည့္ေနရာတြင္မဆိုရွိေနလၽွင္ေနရာအလိုက္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားေပးတတ္ပါသည္။

ဒီမၽွနားပါဦးမည္။အားလုံးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။Credit ေအာင္ခ်မ္းမင္း(ေဗဒင္လကၡဏာ)