၄လပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန tarot ေဟာစာတမ္း

၄လပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန tarot ေဟာစာတမ္း

၄လပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

၁။ အားလုံးေမွ်ာ့္လင့္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္လာပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဖြဲစည္းပီးအေနအထားေပၚေပါက္လာတက္ပါတယ္။

၂။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ အစိုးရသစ္အၾကား အေျခအေနေတြအရမ္းတင္းမာတက္ပီး အၿပိဳင္အဆိုင္နဲ႔ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္တက္ပါတယ္။

၃။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာရဲ႕အကူအညီရရွိတက္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေျခအေနက ထင္ရွားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ အရမ္းကို ခက္ခဲၾကန႔္ၾကာတက္ပါေသးတယ္။

၄။ အမ်ိဳးသမီးတစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ မထင္မွတ္ ေကာင္းသတင္းေတြၾကားရတက္ပါတယ္။

၅။ ေသဆုံးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚတက္ပီး ၂ရက္၊ ၄ရက္၊ ၈ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၂၂ရက္ေန႔ေတြ႕မွာ သိသိသာသာဆိုး႐ြားတက္ပါတယ္။ ( မီးေလာင္မႈမ်ား၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေသဆုံးမႈမ်ား)

၆။ ဧပရယ္လရဲ႕ တတိယအပတ္ထဲမွာေတာ့ အားလုံးအတြက္ သတင္းေကာင္းေတြၾကားရတက္ပီး စစ္အုပ္စုဘက္က အႀကီးအကဲတစ္ဦး ထိခိုက္တက္တယ္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္သူေပၚလာတက္ပီး သိသာထင္ရွားတဲ့ သတင္းေကာင္းေတြကို ယူေဆာင္းလာတက္ပါတယ္။

၈။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ ၄လပိုင္းအတြင္းမွာက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သတ္လို႔က အေကာင္းနဲ႔အဆိုး ဒြန္တြဲေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာရွိေနပါတယ္။

ဒီေတာ္လွန္ေရးပီးဆုံးဖို႔လမ္းစကို ရွာေတြ႕တဲ့ကာလတစ္ခု ျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဘက္က ယၾတာေတြေပၚလာတက္ေသးေပမယ့္ ျပည္သူ႔အင္းအားကို မေက်ာ္ႏိုင္ျဖစ္တက္ပါတယ္။

ကေလးငယ္၊ မိန္းကေလး ေသဆုံးမႈေတြ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ၿပိဳက်ပ်က္ဆီးတာမ်ိဳးေတြ ဆက္ရွိႏိုင္ပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ႀကီးတစ္ခုကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအမ်ားႀကီးသက္ေရာက္တက္ေသးေတာ့ သက္ျပင္းခ်စရာကိစၥေတြက ပိုမ်ားလာတက္ေသးတယ္။

ဒီကိစၥေတြအားလုံးၿငိမ္ေအးမယ့္ကာလမ်ိဳးကေတာ့ ၅လပိုင္ကုန္မွပဲ ၿငိမ္ေအးတက္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ေဟာစာတမ္းေလးကိုဖတ္ပီး စိတ္ထဲမွာ၊ အေကာင္းဆိုေဆာင္၊ အဆိုးဆိုပယ္ပါ။

သတိထားရေအာင္ ျမင္သမွ်ေလးကို ေရးေပးတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ကိုညဏ္ေစာင့္၊ သတိကို ဝိရိယေလးကပ္ပီး ေရွ႕ဆက္ပါ။

အိမ္မွာေနတဲ့သူေတြက အျပင္ေရာက္ေနတဲ့ တိုက္စစ္သမားမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ပီး သရဏဂုံတည္ပီး ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။ ေရာင္နီလာပါေတာ့မယ္။

၄လပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန tarot ေဟာစာတမ္း

၄လပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

၁။ အားလုံးေမွ်ာ့္လင့္ေနတဲ့ အစိုးရသစ္ေပၚေပါက္လာပီး ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ဖြဲစည္းပီးအေနအထားေပၚေပါက္လာတက္ပါတယ္။

၂။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ အစိုးရသစ္အၾကား အေျခအေနေတြအရမ္းတင္းမာတက္ပီး အၿပိဳင္အဆိုင္နဲ႔ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္တက္ပါတယ္။

၃။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ကာရဲ႕အကူအညီရရွိတက္ေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အေျခအေနက ထင္ရွားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ အရမ္းကို ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာတက္ပါေသးတယ္။

၄။ အမ်ိဳးသမီးတစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ မထင္မွတ္ ေကာင္းသတင္းေတြၾကားရတက္ပါတယ္။

၅။ ေသဆုံးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚတက္ပီး ၂ရက္၊ ၄ရက္၊ ၈ရက္၊ ၁၁ရက္၊ ၁၃ရက္၊ ၂၂ရက္ေန႔ေတြ႕မွာ သိသိသာသာဆိုး႐ြားတက္ပါတယ္။ ( မီးေလာင္မႈမ်ား၊ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေသဆုံးမႈမ်ား)

၆။ ဧပရယ္လရဲ႕ တတိယအပတ္ထဲမွာေတာ့ အားလုံးအတြက္ သတင္းေကာင္းေတြၾကားရတက္ပီး စစ္အုပ္စုဘက္က အႀကီးအကဲတစ္ဦး ထိခိုက္တက္တယ္။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္သူေပၚလာတက္ပီး သိသာထင္ရွားတဲ့ သတင္းေကာင္းေတြကို ယူေဆာင္းလာတက္ပါတယ္။

၈။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရရင္ ၄လပိုင္းအတြင္းမွာက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သတ္လို႔က အေကာင္းနဲ႔အဆိုး ဒြန္တြဲေနတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုမွာရွိေနပါတယ္။

ဒီေတာ္လွန္ေရးပီးဆုံးဖို႔လမ္းစကို ရွာေတြ႕တဲ့ကာလတစ္ခု ျဖစ္ေနတက္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဘက္က ယၾတာေတြေပၚလာတက္ေသးေပမယ့္ ျပည္သူ႔အင္းအားကို မေက်ာ္ႏိုင္ျဖစ္တက္ပါတယ္။

ကေလးငယ္၊ မိန္းကေလး ေသဆုံးမႈေတြ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ၊ ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္ ၿပိဳက်ပ်က္ဆီးတာမ်ိဳးေတြ ဆက္ရွိႏိုင္ပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ႀကီးတစ္ခုကလဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚအမ်ားႀကီးသက္ေရာက္တက္ေသးေတာ့ သက္ျပင္းခ်စရာကိစၥေတြက ပိုမ်ားလာတက္ေသးတယ္။

ဒီကိစၥေတြအားလုံးၿငိမ္ေအးမယ့္ကာလမ်ိဳးကေတာ့ ၅လပိုင္ကုန္မွပဲ ၿငိမ္ေအးတက္ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က်ေအာင္ေျပာတာေတာ့မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ေဟာစာတမ္းေလးကိုဖတ္ပီး စိတ္ထဲမွာ၊ အေကာင္းဆိုေဆာင္၊ အဆိုးဆိုပယ္ပါ။

သတိထားရေအာင္ ျမင္သမွ်ေလးကို ေရးေပးတာပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသက္ကိုညဏ္ေစာင့္၊ သတိကို ဝိရိယေလးကပ္ပီး ေရွ႕ဆက္ပါ။

အိမ္မွာေနတဲ့သူေတြက အျပင္ေရာက္ေနတဲ့ တိုက္စစ္သမားမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ပီး သရဏဂုံတည္ပီး ဆုေတာင္းေပးၾကပါ။ ေရာင္နီလာပါေတာ့မယ္။

unicode

၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ tarot ဟောစာတမ်း

၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ

၁။ အားလုံးမျှော့်လင့်နေတဲ့ အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်လာပီး ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဖွဲစည်းပီးအနေအထားပေါ်ပေါက်လာတက်ပါတယ်။

၂။ စစ်အုပ်စုနဲ့ အစိုးရသစ်အကြား အခြေအနေတွေအရမ်းတင်းမာတက်ပီး အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တက်ပါတယ်။

၃။ သိသာထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာရဲ့အကူအညီရရှိတက်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေက ထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲကြန့်ကြာတက်ပါသေးတယ်။

၄။ အမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မထင်မှတ် ကောင်းသတင်းတွေကြားရတက်ပါတယ်။

၅။ သေဆုံးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တက်ပီး ၂ရက်၊ ၄ရက်၊ ၈ရက်၊ ၁၁ရက်၊ ၁၃ရက်၊ ၂၂ရက်နေ့တွေ့မှာ သိသိသာသာဆိုးရွားတက်ပါတယ်။ ( မီးလောင်မှုများ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးမှုများ)

၆။ ဧပရယ်လရဲ့ တတိယအပတ်ထဲမှာတော့ အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းတွေကြားရတက်ပီး စစ်အုပ်စုဘက်က အကြီးအကဲတစ်ဦး ထိခိုက်တက်တယ်။

၇။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှ ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူပေါ်လာတက်ပီး သိသာထင်ရှားတဲ့ သတင်းကောင်းတွေကို ယူဆောင်းလာတက်ပါတယ်။

၈။ အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် ၄လပိုင်းအတွင်းမှာက နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်လို့က အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ်။

ဒီတော်လှန်ရေးပီးဆုံးဖို့လမ်းစကို ရှာတွေ့တဲ့ကာလတစ်ခု ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုဘက်က ယတြာတွေပေါ်လာတက်သေးပေမယ့် ပြည်သူ့အင်းအားကို မကျော်နိုင်ဖြစ်တက်ပါတယ်။

ကလေးငယ်၊ မိန်းကလေး သေဆုံးမှုတွေ နေအိမ်မီးလောင်မှု၊ ဘုရားကျောင်းဆောင် ပြိုကျပျက်ဆီးတာမျိုးတွေ ဆက်ရှိနိုင်ပီးတော့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြီးတစ်ခုကလဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အများကြီးသက်ရောက်တက်သေးတော့ သက်ပြင်းချစရာကိစ္စတွေက ပိုများလာတက်သေးတယ်။

ဒီကိစ္စတွေအားလုံးငြိမ်အေးမယ့်ကာလမျိုးကတော့ ၅လပိုင်ကုန်မှပဲ ငြိမ်အေးတက်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဟောစာတမ်းလေးကိုဖတ်ပီး စိတ်ထဲမှာ၊ အကောင်းဆိုဆောင်၊ အဆိုးဆိုပယ်ပါ။

သတိထားရအောင် မြင်သမျှလေးကို ရေးပေးတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ကိုညဏ်စောင့်၊ သတိကို ဝိရိယလေးကပ်ပီး ရှေ့ဆက်ပါ။

အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေက အပြင်ရောက်နေတဲ့ တိုက်စစ်သမားများအတွက် ရည်ရွယ်ပီး သရဏဂုံတည်ပီး ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ရောင်နီလာပါတော့မယ်။

၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ tarot ဟောစာတမ်း

၄လပိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ

၁။ အားလုံးမျှော့်လင့်နေတဲ့ အစိုးရသစ်ပေါ်ပေါက်လာပီး ဖက်ဒရယ်တပ်မတော် ဖွဲစည်းပီးအနေအထားပေါ်ပေါက်လာတက်ပါတယ်။

၂။ စစ်အုပ်စုနဲ့ အစိုးရသစ်အကြား အခြေအနေတွေအရမ်းတင်းမာတက်ပီး အပြိုင်အဆိုင်နဲ့ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်တက်ပါတယ်။

၃။ သိသာထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာရဲ့အကူအညီရရှိတက်ပေမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေက ထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အရမ်းကို ခက်ခဲကြန့်ကြာတက်ပါသေးတယ်။

၄။ အမျိုးသမီးတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ မထင်မှတ် ကောင်းသတင်းတွေကြားရတက်ပါတယ်။

၅။ သေဆုံးမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်တက်ပီး ၂ရက်၊ ၄ရက်၊ ၈ရက်၊ ၁၁ရက်၊ ၁၃ရက်၊ ၂၂ရက်နေ့တွေ့မှာ သိသိသာသာဆိုးရွားတက်ပါတယ်။ ( မီးလောင်မှုများ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သေဆုံးမှုများ)

၆။ ဧပရယ်လရဲ့ တတိယအပတ်ထဲမှာတော့ အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းတွေကြားရတက်ပီး စစ်အုပ်စုဘက်က အကြီးအကဲတစ်ဦး ထိခိုက်တက်တယ်။

၇။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှ ဦးဆောင်ပေးနိုင်သူပေါ်လာတက်ပီး သိသာထင်ရှားတဲ့ သတင်းကောင်းတွေကို ယူဆောင်းလာတက်ပါတယ်။

၈။ အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင် ၄လပိုင်းအတွင်းမှာက နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်လို့က အကောင်းနဲ့အဆိုး ဒွန်တွဲနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာရှိနေပါတယ်။

ဒီတော်လှန်ရေးပီးဆုံးဖို့လမ်းစကို ရှာတွေ့တဲ့ကာလတစ်ခု ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ စစ်အုပ်စုဘက်က ယတြာတွေပေါ်လာတက်သေးပေမယ့် ပြည်သူ့အင်းအားကို မကျော်နိုင်ဖြစ်တက်ပါတယ်။

ကလေးငယ်၊ မိန်းကလေး သေဆုံးမှုတွေ နေအိမ်မီးလောင်မှု၊ ဘုရားကျောင်းဆောင် ပြိုကျပျက်ဆီးတာမျိုးတွေ ဆက်ရှိနိုင်ပီးတော့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်ကြီးတစ်ခုကလဲ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အများကြီးသက်ရောက်တက်သေးတော့ သက်ပြင်းချစရာကိစ္စတွေက ပိုများလာတက်သေးတယ်။

ဒီကိစ္စတွေအားလုံးငြိမ်အေးမယ့်ကာလမျိုးကတော့ ၅လပိုင်ကုန်မှပဲ ငြိမ်အေးတက်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျအောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်၊ ဟောစာတမ်းလေးကိုဖတ်ပီး စိတ်ထဲမှာ၊ အကောင်းဆိုဆောင်၊ အဆိုးဆိုပယ်ပါ။

သတိထားရအောင် မြင်သမျှလေးကို ရေးပေးတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသက်ကိုညဏ်စောင့်၊ သတိကို ဝိရိယလေးကပ်ပီး ရှေ့ဆက်ပါ။

အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေက အပြင်ရောက်နေတဲ့ တိုက်စစ်သမားများအတွက် ရည်ရွယ်ပီး သရဏဂုံတည်ပီး ဆုတောင်းပေးကြပါ။ ရောင်နီလာပါတော့မယ်။