ကြတ္ခိုင္ ယခုည တိုက္ပြဲျပင္းထန္​ေန (Video)

ကြတ္ခိုင္ ယခုည တိုက္ပြဲျပင္းထန္​ေန (Video)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ကြတ္ခိုင္တြင္ စစ္​ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ​ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား

ယခု ည ၈ နာရီ ဝန္းက်င္အခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး လက္နက္ႀကီးသံမ်ားၾကား​ေနရသည္

 

 

ကြတ္ခိုင္ ယခုည တိုက္ပြဲျပင္းထန္​ေန (Video)

ရွမ္းျပည္နယ္၊ကြတ္ခိုင္တြင္ စစ္​ေကာင္စီတပ္ႏွင့္ ​ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား

ယခု ည ၈ နာရီ ဝန္းက်င္အခ်ိန္အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး လက္နက္ႀကီးသံမ်ားၾကား​ေနရသည္။

Leave a Comment