ျမန္မာမ်ားက ျမဘုရား/ ထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားက က်ိဳက္ထီးရိုးႏွင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကို ေန႔ခ်င္းဖူးေျမာ္နိုင္ၾကမည့္ ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ ၉ နာရီအေရာက္သြားလာနိုင္မည့္ လမ္းမစီမံကိန္းႀကီးၿပီး

ရန္ကုန္မွ ဘန္ေကာက္သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ၉ နာရီအေရာက္သြားလာနိုင္မည့္ လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းကို အာရွဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ADB ေခ်းေငြ အကူအညီျဖင့္စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ ပဲခူး-က်ိဳက္ထို အျမန္လမ္းမႀကီးစီမံကိန္းကို ADB မွေခ်းယူေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၃ ဒသမ ၈ သန္းျဖင့္ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းၿပီးစီးသြားပါက လက္ရွိ ၁၆ နာရီၾကာခရီးမွ ၉ နာရီၾကာခရီးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္

ရန္ကုန္-သီလဝါမွ ထိုင္းနိုင္ငံဘန္ေကာက္အထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခရီးမိုင္ ၅၇ဝ ခန႔္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ႏွင့္ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကိုထိုင္းနိုင္ငံသားမ်ားက ဖူးေျမာ္ရန္ဆႏၵရွိၾကသလို ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ျမဘုရားကို ဖူးေျမာ္ခ်င္ၾကေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဘန္ေကာက္မွ ရန္ကုန္သို႔ ၉နာရီႏွင့္ေရာက္လိုလၽွင္ ရန္ကုန္-သီလဝါမွ ျမဝတီနယ္စပ္အထိ ၄ နာရီခြဲျဖင့္ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္းနိုင္ငံဘက္ကလည္း ျမဝတီ-မဲေဆာက္နယ္စပ္မွ ဘန္ေကာက္အထိ ၄ နာရီခြဲႏွင့္ ေရာက္ရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းမ်ားကို ADB အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ႏွစ္နိုင္ငံတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္

သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွ ဘန္ေကာက္အထိ ယာဥ္ေမာင္းခ်ိန္ ၉ နာရီတည္းျဖင့္ သြားလာရာတြင္ ၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြား၍မရနိုင္ေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ေဖာက္လုပ္ဆဲ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအခ်ိဳ႕သည္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ေတြထဲကသြားရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အထြက္ ေထာက္ၾကန႔္ကတည္းက ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈကို စတင္ၾကဳံရမွာျဖစ္တယ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေတြ၊ အေႏွးယာဥ္ေတြနဲ႔ ေရာေထြးျပည့္ႏွက္ ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ေတာ့ ၉ နာရီတည္းနဲ႔ သြားလာဖို႔ဆိုတာမျဖစ္နိုင္ဘူး

ဒါေၾကာင့္ ပဲခူး-က်ိဳက္ထို အျမန္လမ္းမႀကီးအျပင္ အျခားၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေတြလည္း ေဖာက္လုပ္ဖို႔လိုအပ္လာတာပါ။ အခုက်ိဳက္ ထိုၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္ေနတာ ေျမသားလုပ္ငန္းေတာ့ ၿပီးစီးသြားၿပီ။ မၾကာခင္မွာ ေလးလမ္းသြားလမ္း အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေတာ့မယ္”ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးမွ အင္ဂ်င္နီယာ တဦးကရွင္းျပသည္။ ထို႔အျပင္ သထုံၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကို ဒုံသမိတံတားမွစကာ သထုံၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ေကာ္ သိမ္ဆိပ္တို႔ကိုေရွာင္ကြင္း၍ ဘီးလင္းၿမိဳ႕အနီးမွ ေဖာက္လုပ္သြားမည္ဟုလည္းဆိုသည္

ရန္ကုန္-ဘန္ေကာက္ အျမန္လမ္းမႀကီးၿပီးစီးသြားလၽွင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းရွိ သန္လ်င္၊ သုံးခြ၊ ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ သနပ္ပင္၊ ပဲခူး၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕တို႔သည္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမအသစ္အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ ေထာက္ၾကန႔္၊ လွည္းကူး၊ အင္းတေကာ္၊ ပဲခူးစႀကႍ လမ္းပိုင္းႏွင့္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါလမ္းပိုင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း GDP သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ GDP တြင္ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပါဝင္လာနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး နိုင္ငံအတြင္းဆက္စပ္ သြားလာမႈသာမက ကုန္သြယ္မႈပမာဏတြင္လည္း တႏွစ္လၽွင္ ပ်မ္းမၽွအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္

ျမန္မာနိုင္ငံ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ကုန္သြယ္ဘက္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လာအို၊ ကေမၻာဒီယား၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမ်ားကပါ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းျဖတ္သန္း၍ သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္ အျခားျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္စည္မ်ားလြယ္လင့္တကူ စီးဆင္းနိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လမ္းျဖတ္သန္းသြားလာအသုံးျပဳခမ်ား၊ အျခား အခြန္အခမ်ားလည္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္

၎စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမအသစ္ႀကီးႏွင့္အတူ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ား၊ သိုေလွာင္႐ုံမ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း မ်ားလည္းေပၚေပါက္လာနိုင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိလာနိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေနၾကသည္။ ခရမ္းစိုးျမင့္ Photo Ye Naung News Watch