ျမန္မာနိုင္ငံကိုလက္နက္တင္သြင္းတာပိတ္ပင္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွာမဲခြဲတဲ့အခါ ျမန္မာဘက္မပါတဲ့ (၃၇) နိုင္ငံစာရင္

ျမန္မာနိုင္ငံကိုလက္နက္တင္သြင္းတာပိတ္ပင္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွာမဲခြဲတဲ့အခါ ျမန္မာဘက္မပါတဲ့

၃၇ နိုင္ငံစာရင္း – ျမန္မာနိုင္ငံကိုလက္နက္တင္သြင္းတာပိတ္ပင္ဖို႔ ကုလသမဂၢမွာ Resolution ခ်ရာမွာ ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သူ ၁ နိုင္ငံနဲ႔ မေထာက္ခံသူ ၃၆ နိုင္ငံ

ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံ – အာဏာရွင္အုပ္စိုးေနတဲ့နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္သူပါ

မဲမေပးေနတဲ့နိုင္ငံမ်ား တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လက္နက္ေရာင္းခ်ေနတဲ့အဓိကနိုင္ငံမ်ားျဖစ္လို႔ မဲမေပးၾကတာပါ

ဘ႐ုနိုင္း၊ 🇹🇭 ထိုင္း၊ ကမ္ေဘာဒီးယား၊ လာအို၊ အေရွ႕တီေမာ – အာဆီယံက ၅ နိုင္ငံျမန္မာျပည္သူေတြကို ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲေပၚသြားပါၿပီ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ – တသက္လုံးျမန္မာျပည္ေကာင္းက်ိဳးကို စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းမထားခဲ့တဲ့နိုင္ငံ

ပါကစၥတန္ – အိႏၵိယ- ဘဂၤလာေဒ့ရွ္- ပါကစၥတန္ သုံးနိုင္ငံရဲ့ ေစတနာေတြ – ထြီ

သီရိလကၤာ – ေျပာေတာ့ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံတဲ့၊ စစ္လက္နက္ပိတ္ပင္တာကို မေထာက္ခံဘူး

ဘူတန္ – ဘူတန္နိုင္ငံကို ယေန႔မွစ၍ ေဆာရီးပါ ေျပာေတာ့ဗုဒၶဘာသာနိုင္ငံတဲ့၊ ေအးခ်မ္းတဲ့နိုင္ငံတဲ့၊ ထြီ

နီေပါ – ေမာ္ဝါဒီေတြလႊမ္းမိုးေနမွေတာ့ မြန္ဂိုးလီယား , က်ဴးဘား၊ ဗနီဇြဲလား – အာဏာရွင္ေတြ

ဆီးရီးယား၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ အီဂ်စ္ – အာဏာရွင္လႊမ္းမိုးဆဲ ေတာ္လွန္ေရးတဝက္တပ်က္မေအာင္ျမင္ျဖစ္ေနတဲ့နိုင္ငံမ်ား

အီရန္၊ ယူေအအီး၊ ဘာရိန္း၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား – အာရပ္နိုင္ငံေတြ

ယီမင္၊ ဆိုမာလီယာ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဘာကီနာဖက္စကို၊ အရီသီးရီးယား၊ ဒါဂ်ီဘိုတီ၊ မာလီ၊ အိုင္ဗရီကို႔စ္၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ ယူဂန္ဒါ၊ တိုဂို၊ ဇင္ဘာေဘြ အာဖရိက လူ သ တ္ ျဖတ္ ေနတဲ့ နိုင္ငံမ်ား

လူဆိုးသူခိုးသည္လူဆိုးသူခိုးကိုကာကြယ္ေပးလိမ့္မယ္ ဒါပဲ

credit Richard Myo Thant