ကုလသမဂၢတြင္ စစ္ေကာင္စီဘက္က ဘီလာ႐ုစ္ဘာေၾကာင့္ အသည္းအသန္ ေထာက္ခံခဲ့သလဲ ?ိ

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ျမန္မာ့အာဏာသိမ္းမႈအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ၿပီး အၾကမ္းဖက္ မႈမ်ား ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔လက္နက္စီးဝင္မႈမ်ားအားကာကြယ္နိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္နိုင္ငံမ်ားအား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္နိုင္ငံ ၁၁၉ နိုင္ငံ၊ မဲမေပးခဲ့သည့္နိုင္ငံ ၃၆နိုင္ငံျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံက အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္မဲေပးခဲ့ပါသနည္း။

ဥေရာပ၏ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္အာဏာရွင္နိုင္ငံအျဖစ္ ရံဖန္ရံခါ ညႊန္းဆိုေလ့ရွိသည့္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံ သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္သည့္ ဆက္ဆံေရး ရွိခဲ့သည္။ စေတာ့ဟုမ္း နိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုေတသနအဖြဲ႕၏အဆိုအရ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့လက္နက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားဆုံးနိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္နိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံတို႔သည္ ယခင္ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ဘက္ေရးရာ နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပူးတြဲေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး၊ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြင္း စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ စစ္သင္တန္းေပးျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားပါဝင္ေနသည္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဘက္မွကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီးကဦးေဆာင္ၿပီး ဘီလာ႐ုစ္ဘက္ျခမ္းတြင္ အစိုးရစစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးေကာ္မတီဒုဥကၠဌ (၁) တို႔က ဦးေဆာင္ပါဝင္ေနသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္ေအာင္လွိုင္သည္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံသိုသြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး သမၼတ အလက္ဇႏၵားလူကာရွန္ကိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ စစ္လက္နက္ထုတ္လုပ္သည့္ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈခဲ့သည္။ “အေဆြေတာ္၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနပုံမ်ားကို သေဘာက်” ေၾကာင္း လူကာရွန္ကိုက မင္းေအာင္လွိုင္ကို ေျပာၾကားေၾကာင္းႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လက္နက္တင္ပို႔ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနေၾကာင္း ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈအတြင္း ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံ၏ဆိုဗီယက္ေခတ္ air 2K12 Kub ဒုံးပ်ံကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားေသာ Kvadrat-M SAM ဒုံးပ်ံစနစ္ကို ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ပထမဆုံးနိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ဒုံးပ်ံစနစ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား မွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။

အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ကိုယ္ခြဲျဖစ္သည့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးပါတီအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ တပ္မေတာ္စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးေဟာင္း ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ခင္ေအာင္ျမင့္(အၿငိမ္းစား) ဦးေဆာင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လူကာရွန္ကိုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ “ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံကဲ့သို႔ ယုံၾကည္အားကိုးရတဲ့ မိတ္ဖက္မ်ား လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ခင္ေအာင္ျမင့္က လူကာရွန္ကို ကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စစ္ဘက္သုံးယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ Minsk Wheel Tractor Plant စက္႐ုံသို႔လည္း သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က “နယ္ေျမရွင္းလင္း စစ္ဆင္ေရး” စတင္လုပ္ေဆာင္အၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲေကာ္မရွင္၏ ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။ မင္းေအာင္လွိုင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈအတြင္း စစ္ဘက္သုံးပစၥည္းျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ လႊဲေျပာင္းေပးပို႔မႈဆိုင္ရာမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္နိုင္ေၿခ ႏွင့္အတူ ေခတ္မီစစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာမ်ား အပါအဝင္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ပူးေပါင္း‌ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ႏွစ္နိုင္ငံ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအစည္းအေဝးကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတင္ေမာင္ဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဌာနခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က က်င္းပခဲ့နိုင္သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး ပူးတြဲစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ ၾကသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ တရားမဝင္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစတင္၍ ဘီလာ႐ုစ္နိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သူမ်ားအျဖစ္ ပုံဖ်က္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္တပ္၏အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား အစုအျပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ အေပၚတြင္ပင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအားျပစ္တင္ပုံခ်ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကို အားေပး ေထာက္ခံေသာ ဝါဒျဖန႔္ခ်ီမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ဝါဒျဖန႔္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေမလအတြင္း စဘီလာ႐ုစ္သမိုင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားအၿပီး၊ အဆိုပါ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ဘီလာ႐ုစ္အစိုးရမွရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အာဏာသိမ္းႀကိဳးပမ္းမႈအား ဘီလာ႐ုစ္အာဏာရွင္၏ ပံ့ပိုးေထာက္ခံမႈ မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ကန႔္ကြက္ရႈတ္ခ်ၿပီး၊ လူကာရွန္ကိုအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီအေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ရဲရင့္စြာေပးဆပ္လၽွက္ရွိသည့္ ဘီလာ႐ုစ္ျပည္သူမ်ားကို ကိုယ္စားမျပဳ ေၾကာင္း ကၽြန္ုပ္တို႔က သတ္မွတ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေထာက္ပံ့အားေပးေနေသာ လုပ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအားလုံး မျဖစ္မေန ရပ္ဆိုင္းရပါမည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အား တစ္ကမၻာလုံးမွ စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ပင္ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို JFMက ထပ္မံ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

credit- Myanmar Celebrity Tv Club