ဒီလိုအိမ္မက္ေတြ မက္ခဲ့ရင္ မျဖစ္မေန ထီထိုးပါ…

အိမ္မက္ျမင္မက္ ရာတြင္ ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးျဖစ္ေစ ႂကြေရာက္ လာၿပီးလၽွင္ သင္အလိုရွိေသာ ဆႏၵျပည့္ဝေစပါမည္တရားကိုသာ အားထုတ္ပါဟု မိန႔္ဆိုခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ကိစၥကို ေဆာ င္ရြက္၍ မည္သို႔ ျပဳလုပ္ပါဟု မွာၾကားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊အိမ္မက္တြင္ ျမင္မက္ရပါက နတ္ႀကီး၊ ဝိဇၨာႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရေသာ အိမ္မက္သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္

ရြံဖြယ္အတိျဖစ္ေသာ မစင္မ်ားကို ပိုးေလာက္ တို႔ႏွင့္တကြ ၿမိန္ရွက္စြာ သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္၌ မစင္လိမ္းက်ံရျခင္း၊မစင္တြင္းႀကီးထဲ သို႔ က်ေရာက္ရျခင္း လူတဦးတစ္ေယာက္က မစင္မ်ား ကို ထုတ္ေပး သည္ဟု ျမင္မက္ရျခင္း၊ ပိုးေလာက္တို႔သည္ မိမိကိုယ္၌အထပ္ထပ္ ကပ္ေရာက္သည္ဟုျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ားဟု ဆိုလိုသည္

ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္ ႀကီးထံမွ၎၊ ရေသ့ရဟန္းထံမွ၎၊မြန္ျမတ္ေသာ သစ္သီးတစ္ခုခုကိုရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ သစ္ပင္တပင္ေပမွသစ္သီးမ်ား ရွိသည့္အနက္ ထိုသစ္သီး တို႔ကို ဆြတ္ယူ၍ စားရသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊အျခား အကူအညီ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆြတ္ခူး၍ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေ သာ္ ထီေပါက္တတ္သည္

လူေသေကာင္ ၏ အသားကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူေသေကာင္၌ ပိုးေလာက္တို႔ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လၽွက္ ထိုအသားကိုၿမိန္ရွက္စြာ စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊လူ၏အခ်င္း လူ၏အူတို႔ကို စားရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ ျဖစ္သည္

အဖိုအနဂၣ ထိုက္တန္လွစြာေသာ ပတၱျမား ရတနာကို ျဖစ္ေစ မြန္ျမတ္ေသာ ဝတၳဳပစၥည္းတခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္ႏွင့္ပုဂၢိဳလ္ ႀကီးတဦးကယူေဆာင္လာၿပီး ၎ပစၥည္းသည္ သင့္အဖို႔ အက်ိဳးခံစားပါေလာ့ဟု ေျပာဆို၍ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္သည္

ေန လ ၾကယ္တို႔ကို မိမိကိုယ္တိုင္ဆြတ္၍ လက္တြင္းသို႔ ေရာက္သည္ ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး တစ္ဦးဦးက ဆြတ္၍ေပးသည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ၊ေန၊လ၊ၾကယ္ နကၡတ္တို႔သည္ ေႂကြ၍ က်သည္ဟု ျမင္မက္သည္ျဖစ္ေစ ထီေပါက္နိုင္ေသာ အိမ္မက္ဟု ဆိုလိုသည္

ေႁမြေပြး ေႁမြေဟာက္ စေသာ တိရစၧာန္ မ်ားသည္ တခုေသာ ေတာင္ပို႔တြင္ ျဖစ္ေစ၊ကုန္းျမင့္ေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊တစုံတခုေသာ အိုးခြက္ စသည္တို႔၌ တည္ရွိေန၍ ၎ ေႁမြမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ ႏွိမ္နင္း၍ အတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ရသည္ဟု ျမင္မက္ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ ျဖစ္သည္

အဘိုးအနဂၣ ထိုက္တန္လွေသာ ေရႊၾကက္ဥကိုျဖစ္ေစ၊ဝတ္ျဖဴစင္ၾကယ္စြာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္က လာေရာက္၍ ေပးသည္ဟု ျမင္မက္ျခင္းတို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္ျဖစ္သည္ ႏြားကိုစီး၍ ၿမိဳ႕ရြာသို႔ လွည့္လည္ ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္၎၊လူစည္ကားေသာအရပ္တြင္မိမိက ႏြားကိုစီး၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လွည့္လည္ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ ၎ႏြားကိုစီး၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာသည္ကို ျမင္မက္ ခဲ့ေသာ္ ထီေပါက္တတ္ေသာ အိမ္မက္မ်ား ဟုဆိုလိုသ ည္

လူ၏ရင္ကိုခြဲ၍ ေသြးကိုေသာက္ရျခင္း ေသြးကိုေရခ်ိဳးရျခင္း၊ ဥအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စားသုံးရျခင္း၊ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖမ္းရျခင္းစေသာ အိမ္မက္မ်ိဳးသည္လည္းထီေပါက္နိုင္ေသာ နိမိတ္ျပအိမ္မက္ဟု ဆိုသည္ က်က္သေရမဂၤလာရွိေသာ ေရႊဥေဒါင္းငွက္ သည္ အရပ္တခုမွပ်ံသန္း၍လာၿပီးလၽွင္မိမိဦးေခါင္းေပၚသို႔ မစင္စြန႔္သည္ဟုျမင္မက္ေသာ္လ ည္းေကာင္း တခုခုေသာငွက္သတၱဝါသည္ အစာကိုခ်ီ၍ ပ်ံသန္းလာရာ ထိုအစာကို မိမိ လက္ဝယ္သို႔ရသည္ဟု ျမင္မက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ထိုသို႔အိမ္မက္ တို႔သည္ ထီေပါက္မည့္ အိမ္မက္မ်ားျဖစ္သည္

အိမ္မက္မက္ရာတြင္ ကုသိုလ္ကံကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး မက္တဲ့အိမ္မက္ေသြးေလေျခာက္ျခားၿပီး မက္တဲ့အိမ္မက္ ေရွ႕ယခင္က ခံစားဖူးတာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးမက္တဲ့ အိမ္မက္ နတ္တို႔လွည့္စားလို၍ မက္တဲ့အိမ္မက္ ဟူ၍ရွိပါသည္ ဆရာသာထက္ဆန္း