ေရမြန္ ရဲ့ ညီမ လျပည့္ကဗ်ာဆိုထားတဲ့သီခ်င္း အသံေလးကလဲအရမ္းေကာင္းတာပဲ 😍

ေရမြန္ ရဲ့ ညီမ လျပည့္ကဗ်ာဆိုထားတဲ့သီခ်င္း အသံေလးကလဲအရမ္းေကာင္းတာပဲ 😍

ေရမြန္ ရဲ့ ညီမ လျပည့္ကဗ်ာ အသံေလးကလဲအရမ္းေကာင္းတာပဲ 😍

အခ်စ္ကြန္ရက္ // ေအာင္လ & လျပည့္ကဗ်ာ

ဟိုးအရင္ကတည္းက ၾကိဳက္ခဲ့တဲ့သီခ်င္းေလး

လျပည့္ကဗ်ာ ဆိုတာေတာ့သိတယ္…။

ကိုေရမြန္ရဲ႕ ညီမေလးမွန္း မသိခဲ့ဖူး…

အားေပးၾကရေအာင္ ညီမေလး လျပည့္ကဗ်ာရဲ႕ သီခ်င္းေတြကို

လျပည့္ က Album ေလး ထြက္ထားပါတယ္။

ငါ့ရဲ့ကဗ်ာ တဲ့

အဲ့မွာလည္း သီခ်င္းေလးေတြအကုန္ေကာင္းတယ္။

ေသခ်ာလုပ္ထားတာ။

တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔မွာ

အရမ္းႀကီး လူသိမမ်ားလိုက္လို႔သာရယ္..


ေနာက္ဆို

အားေပးၾကပါဦးလို႔ လျပည့္ကိုလည္း …