ေယာက်္ားေလးမ်ား အျမတ္တႏိုးယူသင့္ေသာ မိန္းမ (၁၀) မ်ိဳး

၁ အနာေရာဂါကင္းရွင္းၿပီး အေနအထိုင္သိမ္ေမြ႕သန႔္ရွင္းေသာ မိန္းမ

၂ မိဘ အား ျပဳစုလုပ္ေကြၽး လိုစိတ္ ရွိၿပီး ကိုယ့္ထက္ အႀကီး မ်ားအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံ တတ္ၿပီး ကိုယ့္ထက္ အငယ္ မ်ားအား အရာရာ နားလည္ ထိန္းေက်ာင္းေပး တတ္ေသာ မိန္းမ

၃ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေယာက်ာ္း ဆို စိတ္မ ဝင္စားတတ္..ကိုယ္နဲ႔ေတြ႕မွ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္း လက္ထပ္ျခင္း အမႈကို စဥ္းစားျဖစ္ေသာ မိန္းမ

၄ အရာရာကို လြယ္လြယ္ မယုံ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ ကိုင္တတ္ေသာ မိန္းမ ထို အသိဉာဏ္ အေတြ႕အႀကဳံ ေလာကအျမင္ မ်ားကိုလဲ သားသမီး မ်ားအား သြန္သင္ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္ေသာ မိန္းမ

၅ ဟိုးေအာက္ဆုံး အဆင့္ကေန ဟိုးအျမင့္ဆုံးအထိ .ေယာက်ာ္းျဖစ္ သူရဲ႕ အလုပ္ အကိုင္ အဆင့္အတန္းရာထူး ဂုဏ္ရွိန္ဝါ နဲ႔ အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီစြာေနထိုင္ ျပဳမူ တတ္ၿပီး ဘယ္ ဘဝေရာက္ေရာက္ ေပါင္းသင္ းမည့္ မိန္းမ

၆ မာန္မာန မတက္ ႂကြားဝါးလိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ..႐ိုးသားျဖဴစင္စြာ ေနတတ္ေသာ မိန္းမ

၇ အခ်က္ အျပဳတ္ အိမ္သန႔္ရွင္းေရး မိသားစု ေငြေၾကးကို စီမံခန႔္ ခြဲႏိုင္မႈ သားသမီး မ်ားအား ၾကင္နာယူစြာအုပ္ထိန္းႏိုင္မႈ စသျဖင့္ အေျခခံ မယားဝတ္ တရားမ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိန္းမ

၈ ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းေသာ မိန္းမ

၉ အက်ိဳးမ ရွိေသာ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ မႈသက္သက္ အိမ္အလည္ အပတ္မ်ားျခင္း အင္တာနက္ တြင္ အေလလိုက္ျခင္း အခ်စ္ဝတၳဳေတြ ဖတ္ျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ထိုင္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ လိုတာထက္ပို၍ စိတ္ပါဝင္ စားမႈ မရွိေသာ မိန္းမ

၁၀ ကိုယ္တစ္ဦး တည္းသာ အရမ္းခ်စ္ေသာ မိန္းမ

Credit:ဓမၼေရခ်မ္းစင္

Unicode,

၁ အနာေရာဂါကင္းရွင္းၿပီး အေနအထိုင္သိမ္ေမြ႕သန႔္ရွင္းေသာ မိန္းမ

၂  မိဘ အား ျပဳစုလုပ္ေကြၽး လိုစိတ္ ရွိၿပီး ကိုယ့္ထက္ အႀကီး မ်ားအား ေလးစားစြာ ဆက္ဆံ တတ္ၿပီး ကိုယ့္ထက္ အငယ္ မ်ားအား အရာရာ နားလည္ ထိန္းေက်ာင္းေပး တတ္ေသာ မိန္းမ

၃ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေယာက်ာ္း ဆို စိတ္မ ဝင္စားတတ္ကိုယ္နဲ႔ေတြ႕မွ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္း လက္ထပ္ျခင္း အမႈကို စဥ္းစားျဖစ္ေသာ မိန္းမ

၄ အရာရာကို လြယ္လြယ္ မယုံ ဉာဏ္နဲ႔ယွဥ္ကာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ ကိုင္တတ္ေသာ မိန္းမ ထို အသိဉာဏ္ အေတြ႕အႀကဳံ ေလာကအျမင္ မ်ားကိုလဲ သားသမီး မ်ားအား သြန္သင္ လမ္းၫႊန္ျပႏိုင္ေသာ မိန္းမ

၅ ဟိုးေအာက္ဆုံး အဆင့္ကေန ဟိုးအျမင့္ဆုံးအထိ ေယာက်ာ္းျဖစ္ သူရဲ႕ အလုပ္ အကိုင္ အဆင့္အတန္း ရာထူး ဂုဏ္ရွိန္ဝါ နဲ႔ အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီစြာေနထိုင္ ျပဳမူ တတ္ၿပီး ဘယ္ ဘဝေရာက္ေရာက္ ေပါင္းသင္ းမည့္ မိန္းမ

၆ မာန္မာန မတက္ ႂကြားဝါးလိုျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ ႐ိုးသားျဖဴစင္စြာ ေနတတ္ေသာ မိန္းမ

၇ အခ်က္ အျပဳတ္ အိမ္သန႔္ရွင္းေရး မိသားစု ေငြေၾကးကို စီမံခန႔္ ခြဲႏိုင္မႈ သားသမီး မ်ားအား ၾကင္နာယူစြာ အုပ္ထိန္းႏိုင္မႈ စသျဖင့္ အေျခခံ မယားဝတ္ တရားမ်ားအား ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ မိန္းမ

၈ ဘုရား တရား သံဃာ ဘာသာတရား ကိုင္းရႈိင္းေသာ မိန္းမ

၉ အက်ိဳးမ ရွိေသာ စိတ္ေပ်ာ္႐ႊင္ မႈသက္သက္ အိမ္အလည္ အပတ္မ်ားျခင္း အင္တာနက္ တြင္ အေလလိုက္ျခင္း အခ်စ္ဝတၳဳေတြ ဖတ္ျခင္း ႐ုပ္ရွင္ကားေတြ ထိုင္ၾကည့္ျခင္း စသည္တို႔တြင္ လိုတာထက္ပို၍ စိတ္ပါဝင္ စားမႈ မရွိေသာ မိန္းမ

၁၀ ကိုယ္တစ္ဦး တည္းသာ အရမ္းခ်စ္ေသာ မိန္းမ

Credit:ဓမၼေရခ်မ္းစင္