(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္

(၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ
ကဂ ၄ဝ၆၁ဝ၄သိန္းတစ္ေသာင္း
ဓ ၇ဝ၈၉၅၉

သိန္းငါးေထာင္
ကင ၈၇၅၇ဝ၇
ဏ ၃၂ဝ၆၁၃

 

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဇ ၅၄၅၉၉၆

ဇ ၆၆၈၉၇၃

တ ၄၃၅၆၄၂

ဍ ၆ဝဝ၆၉၃

သိန္းတစ္ေထာင္

ဌ ၈၃၆၆၄၅

ဎ ၁၃ဝ၈၂၈

တ ၄၈၁၄၃၃

ည ၉၅၁၆၂၆

င ၈၃၁၆၄၃

ဠ ၄၂၈၂၄၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္

စ ၃၈၆၈၅

ဝ ၁၄၂ဝ၈

ဏ ၇၅၅၆၄

စ ၉၇၄၉၃

င ၇၆ဝ၂၈

ဌ ၃၄၈၅ဝ

ကဂ ၉၂၅ဝ၉

င ၄၉ဝ၆၆

ဌ ၉၉၃၂၁

ထ ၅၄ဝ၃၃

စ် ၄၃၆၄၈

ရ ၇၉၈၈၆

ဗ ၂၉၉၅၈

ဇ ၃၂၁၅၉

ရ ၇၁၂၃၇

စ ၇၇၁၁၇

ဏ ၄၆၄၁၃

ဆ ၆၅၅၄၈

ကဇ ၉၅၆၂၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆု

အကၡရာႏွင့္ ေရွ႕ဂဏန္း ၄ လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္။

ဂ ၁၈၅၆

ကဂ ၄၈၇၉

ဈ ၂၃၈၁

ဆ ၂၈၁၁

ကစ ၆၇၂၅

ဍ ၂၄၄၅

ကဂ ၄၄၇၄

မ ၄၃၉၉

လ ၈၂၄၄

န ၃၉၃၀

ဂ ၄၈၁၅

ပ ၉၄၆၃

ဂ ၄၉၁၂

ဍ ၁၇၄၄

ဂ ၆၄၈၉

က ၄၈၁၆

ဃ ၄၉၅၄

ဖ ၈၃၁၆

ဠ ၄၀၉၀

ထီဖြင့္ပြဲမၿပီးဆုံးေသးပါ က်န္ရွိေနေသာ ဆုမဲမ်ားအားလုံးကိုအခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီယခု post တြင္ edit လုပ္ၿပီးတင္သြားေပးပါမည္ Like & Share ေလးေတြလုပ္ေပးသြားၾကပါခင္ဗ်🙏